Over Globachem

Intro

Globachem is een internationaal actief, agrochemisch familiebedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, registreren en vermarkten van hoogkwalitatieve gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouw.

Lees meer


Globachem werd in 2000 opgericht door Koen en Els Quaghebeur-Paesmans in Sint-Truiden (België). Aanvankelijk lag de focus enkel op het registreren van generische gewasbeschermingsmiddelen, zowel voor de fruitteelt als voor de grote akkerbouwteelten. In de loop der jaren ging Globachem zelf aan productontwikkeling doen, zodat we nu ook nieuwe toepassingen en nieuwe producten op de markt brengen.

Een gewasbeschermingsmiddel mag enkel verkocht worden indien het een officiële erkenning heeft. Hiertoe dienen we per land bij de ministeries een erkenningsdossier in met daarin de resultaten van uitgebreide testen, uitgevoerd door geaccrediteerde labo’s en onderzoeksinstellingen.

De formulering, verpakking en etikettering van onze producten gebeurt in samenwerking met professionele Europese partners met de modernste apparatuur, waarbij Globachem zelf alle stappen coördineert en controleert. Afgewerkte producten worden ofwel rechtstreeks aan onze klanten geleverd, ofwel eerst gestockeerd in ons state-of-the-art magazijn en van daaruit verdeeld.

Globachem is van bij de aanvang een erg internationaal gericht bedrijf. Wij verkopen onze producten aan grote nationale distributeurs, die in hun land een uitgebreid netwerk hebben. Zij doen de verdere marketing en verdeling van de producten naar de telers.

Om al deze activiteiten te ondersteunen, hebben wij een wereldwijd netwerk van producenten, formulateurs, labo’s, consultants, onderzoeksinstellingen, leveranciers en klanten.

Naast gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen, produceren en verdelen wij ook zaadbehandelingsproducten zoals poeders, binders en kleurstoffen. Globachem voert geen loonpilleringen uit maar levert kennis en grondstoffen aan zaaizaadbedrijven en stelt hen op deze manier in staat om hun zaden zelf te behandelen. Bij het implementeren van een nieuwe technologie engageren we ons steeds om opschalingsprocessen naar industriële schaal mee te begeleiden.

Het succes van ons bedrijf is gebaseerd op grondigheid in alles wat we doen, op betrouwbaarheid in al onze relaties, op flexibiliteit naar onze klanten, en op de passie van al onze medewerkers.

Uiteraard beschikt Globachem over de nodige certificaten voor de handel in gewasbeschermingsmiddelen (AC21-PR147, AC46-PR147, AC97-PR147, AC37-PR147, AC37-PR147).

Missie en visie

Globachem helpt telers hun gewassen gezond te houden en zodoende hun productie te optimaliseren door een breed gamma bestaande en innovatieve gewasbeschermingsmiddelen te ontwikkelen, te registreren en internationaal te vermarkten. Zodoende draagt Globachem, als een flexibel en dynamisch familiaal bedrijf, bij tot het produceren van voldoende en veilig voedsel voor een stijgende wereldbevolking met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk.

Lees meer


Ons doel is om een vaste innovatieve waarde te zijn in de wereldmarkt van de gewasbescherming. We investeren sterk in productonderzoek en -ontwikkeling, omdat we ervan overtuigd zijn dat vernieuwing cruciaal is om als bedrijf verder te groeien op de internationale markt, ook buiten Europa.

Daarnaast zetten we ook in op innovatie op onze afdeling logistiek en supply chain. Een verdere optimalisatie van onze flexibiliteit in voorraad en levering stelt ons in staat om nog beter in te spelen op de schommelende vraag naar onze producten, eigen aan de agrochemische sector (wisselende weersomstandigheden, ziektedruk, plaagdruk, …). 

Onze kerntaak blijft het verkrijgen van erkenningen (registraties). Nieuwe producterkenningen, gekoppeld aan een goede productontwikkeling en ondersteund door de nodige studies en proefresultaten, zijn de motor van onze groei. Gezien de hoge kosten voor de studies, nodig voor het bekomen van erkenningen voor gewasbeschermingsmiddelen, is een internationale focus noodzakelijk om te slagen.

Op het vlak van zaadtechnologie levert Globachem kwaliteitsvolle grondstoffen (poeders, binders, kleurstoffen, …) die de klant in staat stellen om op een praktische manier toegevoegde waarde te creëren op zijn zaaizaden.

De eindkwaliteit van de zaaizaden van onze klanten is steeds onze grootste zorg. Daarom voeren we bij het testen van nieuwe producten steeds gestandaardiseerde kiemingsproeven uit om de kiemkracht van de zaden en de ontwikkeling van de kiemplantjes op te volgen. Zo werden we een betrouwbare partner van een groot aantal zaaizaad- en veredelingsbedrijven met zeer uiteenlopende profielen.

Onze waarden

Bij Globachem zijn we ‘Framily’: niet alleen collega’s dus, maar ook vrienden en familie. Daarom hebben we samen met onze medewerkers enkele kernwaarden voor de Globachem-framily opgesteld. Tijdens workshops gingen we ermee aan de slag. Het resultaat? Dat ervaar je elke dag in ons team.

Lees meer


R&D

Globachem investeert sterk in de ontwikkeling van eigen, innovatieve producten. Het R&D team gaat hierbij op zoek naar de gewasbeschermingsmiddelen van de toekomst. Globachem Discovery, de afdeling in het Verenigd Koninkrijk, ontwikkelt op een behendige en efficiënte manier nieuwe moleculen en chemie. In België beschikken we over gespecialiseerde onderzoekers en infrastructuur om deze en andere moleculen snel te screenen en verder te ontwikkelen tot hoogwaardige producten. 

Lees meer


Globachem doet zelf proeven in het labo, in de eigen onderzoeksserre en op proefvelden, maar werkt daarnaast ook samen met geselecteerde externe onderzoeksinstellingen en bedrijven. Op deze manier kunnen we snel en flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo heeft Globachem R&D langlopende samenwerkingen met diverse universiteiten die beschikken over de modernste technieken om onderzoeksresultaten met een groot potentieel mee te ontwikkelen tot innovatieve gewasbeschermingsmiddelen. We staan dan ook steeds open voor nieuwe ideeën en samenwerkingen met andere instituten of bedrijven.

Globachem R&D haalt zijn inspiratie dikwijls uit de natuur, door het gebruik van bv. plantextracten, secundaire metabolieten of micro-organismen in gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast werken we ook aan producten die stress bij planten verminderen, zodat het gewas zijn productiepotentieel optimaal kan benutten.

We denken graag out-of-the-box en gaan voor baanbrekende vernieuwingen in de landbouwsector. R&D staat bij ons dan ook voor Risk & Disruption.

Daarnaast springen we ook innovatief om met reeds gekende actieve stoffen, om zo producten te ontwikkelen die een duidelijke meerwaarde bieden aan de teler. Hierbij gaat het voornamelijk om:

  • Nieuwe combinaties van actieve stoffen
  • Uitbreiding van het etiket naar andere teelten, andere ziekten, andere toepassingsmomenten, …
  • Meer performante en gebruiksvriendelijke formuleringen
  • Verlaging van de toepassingsdosis

Innovatie is voor ons de sleutel om de groei van Globachem op de internationale markt verder door te zetten.

Regulatory

Gewasbeschermingsmiddelen behoren tot de meest gereglementeerde producten ter wereld. Vooraleer we een gewasbeschermingsmiddel op de markt mogen brengen, moet het product eerst op nationaal niveau toegelaten worden middels een officiële erkenning. Het bekomen van zo’n erkenning is dus essentieel voor het succes van ons bedrijf.

Lees meer


Enkel gewasbeschermingsmiddelen van de hoogste kwaliteit en het kleinste risico voor mens en milieu maken kans om op de markt terecht te komen. Daarom maken onze experts in nauwe samenwerking met de R&D afdeling een grondige selectie van de te ontwikkelen actieve stoffen en formuleringen, met accent op innovatie en veiligheid.

Onze erkenningsafdeling werkt aan de opbouw, het schrijven en de opvolging van erkenningsdossiers binnen en buiten Europa.

De opbouw en het schrijven van de dossiers doen we intern. Per land identificeren we de benodigde studies, die vervolgens worden uitgevoerd bij GLP-gecertificeerde labo’s (Good Laboratory Practice) in overeenstemming met internationale protocollen. Deze studies betreffen de fysicochemische, analytische, metabole, toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen van de actieve stoffen en geformuleerde producten. Het resultaat van deze studies wordt nadien verwerkt in een risicoanalyse om aan te tonen dat het product veilig is voor de gebruiker, de consument en het milieu. Daarnaast worden uitgebreide veldproeven aangelegd door GEP-gecertificeerde instellingen (Good Experimental Practice) om de biologische werkzaamheid van onze producten aan te tonen.

Het verplichte gebruik van GLP-labo’s en GEP-instellingen in de erkenningsprocedure zorgt voor onafhankelijkheid tegenover de opdrachtgever en garandeert dat het onderzoek op een accurate wijze en conform de geldende richtlijnen wordt uitgevoerd.

Een gespecialiseerd team zorgt vervolgens voor de correcte indiening en de opvolging van de erkenningsdossiers bij de relevante overheden binnen en buiten Europa. Nadien zorgen ze er ook voor dat onze productetiketten inhoudelijk volledig conform zijn met de toegelaten gebruiken en risico-beperkende maatregelen van de erkenningsakte.

Supply chain

De supply chain van Globachem is erop gericht onze klanten te allen tijde flexibel en betrouwbaar te kunnen beleveren om snel te kunnen inspelen op hun wisselende noden. Hiertoe maakt Globachem gebruik van een wereldwijd netwerk van grondstoffenleveranciers, formuleringsbedrijven en logistieke dienstverleners, waarbij wij de controle houden over alle stappen: inkoop en invoer van de grondstoffen, ontwikkeling van de formulering, productie, kwaliteitscontrole en etikettering.

Lees meer


Voor de opslag en distributie van onze producten beschikken wij over een eigen state-of-the-art magazijn in Sint-Truiden met een opslagcapaciteit van 14.000 pallets. Verschillende etiketteerlijnen laten een hoge mate van differentiatie toe.

Voor het vervoer van onze grondstoffen maken we veel gebruik van multimodaal transport, waarbij transport via de weg en via de binnenvaart geïntegreerd worden. Daarnaast leveren we zoveel mogelijk rechtstreeks van bij het formuleringsbedrijf aan de klant. Op deze manier streven we er steeds naar om onze logistieke keten op een duurzame manier in te vullen en zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen.