Home Gewasbescherming Difend Extra

Gewasbescherming

Samenstelling

  • 25 g/L difenoconazool
  • 25 g/L fludioxonil

Formulering

FS - suspensieconcentraat voor zaadbehandeling

Roodgekleurd zaadbehandelingsproduct voor granen, met effectieve werking tegen verschillende Fusarium en Tilletia species.

Voordelen

  • Breed werkingsspectrum tegen zaadgebonden en bodemgebonden schimmelziekten
  • Unieke combinatie van 2 complementaire moleculen. Fludioxonil penetreert het zaad en groeit mee met het coleoptiel, waardoor het beschermt tegen zowel zaad- als bodemgebonden ziekten. Difenoconazool wordt systemisch opgenomen bij de start van de kieming, waadoor het de bescherming van het coleoptiel versterkt
  • Uitstekende werking tegen Fusarium spp., Tilletia caries en Michrodonium nivale, goede werking tegen o.a. Septoria nodorum
  • Difenoconazool is de enige erkende actieve stof die voldoende werking geeft tegen Tilletia controversa
  • Gemakkelijke en gelijkmatige toepassing, met een uniforme kleuring en significante stofreductie
  • Kan gemengd worden met andere zaadbehandelingsproducten
  • Uitstekende selectiviteit 

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.