Home Gewasbescherming Zaaizaadbehandeling

Gewasbescherming

Zaaizaadbehandeling

Het behandelen van zaaizaden met gewasbeschermingsmiddelen is nodig om ziekten te bestrijden die via de zaden overgedragen worden en om de kiemplanten te beschermen tegen schimmels en insecten die in de bodem aanwezig zijn.

Nieuwe producten zijn in ontwikkeling om ons gamma verder uit te breiden.