Home Newsroom Eerst Harpun, dan Movento

Newsroom

23.04.2019

Eerst Harpun, dan Movento

Voor de bestrijding van perenbladvlo is het belangrijk gebruik te maken van het volledige beschikbare arsenaal aan middelen. Hierbij moet elk middel zo ideaal mogelijk ingezet worden voor de beste werking. Momenteel zitten de eerste adulten in de plantage. Producten met werking op larven zoals Movento zijn dus nog niet aan de orde, best is om eerst Harpun te zetten op de witte eieren. Zo kunnen we de 2de generatie perenbladvlo reeds vroeg een eerste slag toedienen, met ook werking op de rozetbladeren en in de broek van de boom.

Harpun is een selectief insecticide met een voor België nieuwe actieve stof tegen perenbladvlo, pyriproxyfen. Dit is een insectengroeiregulator (IGR) die interfereert met de ontwikkeling van de perenbladvlo. De werking van Harpun is het sterkst op witte eieren. Zowel eieren die geraakt worden als eieren die op het residu worden afgelegd, worden bestreden. De nawerking bedraagt ongeveer 1 week. Het beste toepassingsmoment van Harpun is dus 7 tot 10 dagen voor de eerste Movento bespuiting. 

  • De dosis is 0,6 L/ha haag.
  • Gebruik voldoende water voor een goede contactwerking.
  • Pas Harpun liefst toe aan het begin van een aantal dagen droog en warm weer. Dit versterkt de werking, terwijl op zo‘n dagen ook veel nieuwe ei-afleg op het residu kan verwacht worden.  
  • Om de nawerking te verlengen kan een uitvloeier toegevoegd worden.

Harpun is volkomen veilig voor de vele roofwantsen die momenteel in de meeste plantages zitten en is ook selectief voor oorwormen. Mengingen met contactfungiciden zijn mogelijk.

Ons advies bij het begin van de 2de generatie perenbladvlo: Harpun op de eerste witte eitjes, gevolgd door Movento bij de eerste ei-ontluiking. 

Lees ook onze Harpun folder

Deel dit artikel

Terug naar overzicht