Home Gewasbescherming Fysische middelen

Gewasbescherming

Fysische middelen

Gewassen worden constant blootgesteld aan biotische en abiotische factoren die de uiteindelijke opbrengst sterk kunnen beïnvloeden. Niet alleen ziekten en plagen, maar ook bv. droogte, koude en direct zonlicht kunnen nefast zijn voor de plantontwikkeling.

Wij ontwikkelen producten die uw gewas op een fysische manier beschermen tegen specifieke externe factoren, en zo bijdragen aan de rendabiliteit van uw teelt.