Zaadtechnologie

Intro

Globachem heeft een jarenlange ervaring in het ontwikkelen en produceren van poeders, binders en kleurstoffen voor zaadbehandeling. Onze klanten, hoofdzakelijk plantenveredelaars en zaaizaadbedrijven, gebruiken onze technologie en producten voor het coaten, incrusteren en pilleren van hun zaaizaden.

SEFI - Seed Filler

Globachem ontwikkelt en produceert poeders voor het pilleren en incrusteren van zaaizaden onder het label van ‘SEFI’ (Seed Filler). Door het pilleren of incrusteren (het aanbrengen van poeders rond de zaden), kunnen we de vorm van de zaden beïnvloeden. Deze vormverandering zal enerzijds de verzaaibaarheid verbeteren en anderzijds het aanbrengen van gewasbeschermingsmiddelen en andere additieven zoals meststoffen, micro-organismen, enz. vergemakkelijken.

Lees meer


Voor de ontwikkeling van onze SEFI-producten hebben we een uitgebreide ervaring in zeer uiteenlopende gewassen. Dit stelt ons in staat om aan onze klanten een gewas-specifieke oplossing voor te stellen. Indien de klant bepaalde noden heeft, proberen we steeds de samenstelling van onze poeders af te stemmen op de wensen van onze klant. Tenslotte zorgen we er steeds voor dat onze poeders zowel in conventionele pilleerpannen als voor rotostat-systemen gebruikt kunnen worden.

De meeste poeders zijn ook geschikt voor het produceren van bio zaden.

SEBI - Seed Binder

Met de ‘SEBI’-lijn (Seed Binder) commercialiseert Globachem binders voor uiteenlopende toepassingen in zaadbehandelingen. Deze binders worden gebruikt om de pilleringspoeders tijdens het pilleringsproces aan het zaad te hechten, of een coatinglaag rond de zaaizaden te zetten die eventueel ook gewasbeschermingsmiddel(en) en een kleur kan bevatten. De binders laten ons toe om de stofnormen van de Heubach stoftest te halen voor de behandelde zaden.

Lees meer


Als basisstoffen voor onze conventionele binders hebben we een ruim assortiment aan synthetische polymeren. Het combineren van deze polymeren in de juiste verhoudingen laat ons toe een binder te ontwikkelen met de gewenste eigenschappen.

De afgelopen jaren heeft onze firma zich ook toegelegd op de ontwikkeling van biologische binders die uitsluitend zijn opgebouwd uit natuurlijke bindstoffen. Door de specifieke samenstelling van deze binders kunnen ze gebruikt worden in het pilleringsproces van biologische zaaizaden of zaden met verminderde chemische input. Bovendien zijn de meeste van deze natuurlijke binders ook compatibel met microbiële zaadinoculanten.

SECO - Seed Colorant

Globachem ontwikkelde met de ‘SECO’-producten (Seed Colorant), een assortiment van hoogwaardige kleurstoffen voor zaaizaadbehandelingen. Het gebruik van deze kleurstoffen stelt een zaadbedrijf in staat de esthetische waarde van zijn zaden gevoelig te verhogen. Voor de biologische markt stellen we ook een aantal biologische kleurstoffen ter beschikking. 

Lees meer


De hoogwaardige kwaliteit van onze kleurstoffen zorgt voor een zeer homogene verspreiding en een goede dekking van de zaden tijdens de kleuring. Op vraag van de klant kunnen wij een kleurstof leveren specifiek op wens, zodat de zaden een deel kunnen worden van de marketingstrategie.

SETA - Seed Treatment

Globachem ontwikkelt, registreert en verdeelt producten voor zaadbehandeling. Het behandelen van zaden met gewasbeschermingsmiddelen is nodig om ziekten te bestrijden die via de zaden overgedragen worden en om de kiemplanten te beschermen tegen schimmels en insecten die in de bodem aanwezig zijn. Meer info op onze productpagina.

Pilleringstechnologieën

Pilleren van zaaizaden resulteert in een eindproduct met een zeer homogene vorm en maat. Deze manier van zaadbehandeling laat precisiezaai van moeilijk te zaaien zaden toe. Bovendien leidt het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op gepilleerde zaden minder vaak tot ongewenste effecten zodat de kieming van deze zaden onder optimale condities kan gebeuren.

Door het doordacht combineren van onze pilleringspoeders (SEFI), binders (SEBI) en kleurstoffen (SECO) zijn we in staat waardevolle pilleringsoplossingen voor uiteenlopende toepassingen aan te bieden. Op deze manier voorzien we onze klanten van aangepaste pilleringstechnologieën.

Lees meer


Pilleringstechnologieën worden ruwweg ingedeeld in 4 verschillende klassen:

Soft-pil technologie

Soft-pillen zijn doorgaans lichte pillen die zacht worden in contact met vocht. Op deze manier kan de kiem van het zaad door de zacht geworden laag groeien. Deze technologie past men vooral toe op grotere zaden waarvan de kiemkracht sterk genoeg is om door de omhulling te geraken.

Split-pil technologie

Split-pillen zijn pillen die in contact met vocht zelf gaan open splijten waardoor het zaad kan ontkiemen en de kiem vrije doorgang heeft. Deze techniek vindt vooral zijn toepassing op groentezaden en kleinere zaden die bij gebruik van een soft-pil vaak kiemingsproblemen vertonen.

Melt-pil technologie

Een melt-pil laat precisiezaai toe en valt bij contact met vocht volledig uit mekaar. Deze toepassing wordt vooral gebruikt op heel kleine zaden en/of zeer traag kiemende zaden. Alhoewel de opbouw vrij groot kan zijn, wordt het kiemen van de zaden toch niet belemmerd omdat de pil vrij snel uiteen valt na het verzaaien en de zaden als het ware terug in ongepilleerde toestand terecht komen.

Incrustering technologie

Incrusteren is een zaadbehandeling die als doel heeft om de zaden vooral te verzwaren, zodanig dat mechanische zaai makkelijker wordt. De vorm van de zaden blijft nog steeds zichtbaar. Het pilleringsmateriaal laat ook toe om makkelijk micro-organismen, meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen toe te passen op het zaad. Grassen en alfalfa zijn twee gewassen waarbij deze techniek regelmatig wordt toegepast.

Opleiding zaadtechnologie

Globachem focust zich op klanten die de Globachem-producten gebruiken in eigen zaadbehandelingsmachines en voert dus geen loonpilleringen uit. Om onze klanten volop te ondersteunen in hun activiteiten kan Globachem op vraag van de klant een opleiding organiseren om (toekomstige) operators basiskennis en -vaardigheden met betrekking tot zaadtechnologie bij te brengen.