Gewasbescherming

Samenstelling

60 of 90 g/L metconazool

Formulering

EC - emulgeerbaar concentraat

Systemisch fungicide met een breed werkingsspectrum tegen ziekten in granen, koolzaad en een aantal groentegewassen. Vooral gekend voor zijn uitstekende werking tegen aarfusarium in tarwe. Ook gebruikt voor groeiremming in koolzaad en mosterd. 

Voordelen

  • Krachtige bestrijding van aarfusarium in tarwe, met bescherming van de opbrengsten en reductie van mycotoxine concentraties
  • Ook zeer goede werking tegen o.a. Septoria spp., roest, Alternaria, Phoma, Botrytis
  • Preventieve en curatieve werking
  • Snelle opname in de plant
  • Groeiremming in koolzaad en mosterd om legeren te voorkomen en optimale opbrengsten te garanderen

Andere merknamen

Artina, Conatra, Saloon, Bistro, Martis

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.