Gewasbescherming

Samenstelling

  • 400 g/L propamocarb-HCl
  • 50 g/L cymoxanil

Formulering

SC - suspensie concentraat

Sterke mix van 2 actieve stoffen met een synergetische en aanvullende werking tegen Phytophthora in de aardappelteelt. Flexibel toe te passen gedurende het hele seizoen.

Voordelen

  • Meest performante combinatie in aardappelen om ontluikende Phytophthora af te stoppen
  • In curatieve situaties de sterkste partner
  • In periodes met hoge druk het perfecte combinatiemiddel, zeer goed mengbaar met andere fungiciden
  • Kan in elk stadium van het gewas gebruikt worden
  • Sterke werking door de combinatie van een preventieve en een curatieve component
  • Goed regenvast middel dat snel wordt opgenomen en direct resultaat geeft (stoppende werking)

Andere merknaam

Obscur

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.