Gewasbescherming

Samenstelling

800 g/L prosulfocarb

Formulering

EC - emulgeerbaar concentraat

Selectief herbicide in vooropkomst of in vroege na-opkomst voor de bestrijding van eenjarige grassen en breedbladige onkruiden in verschillende akkerbouwteelten.

Voordelen

  • Effectieve, vroege bestrijding van een breed onkruidspectrum
  • Zeer goede werking tegen o.a. straatgras, windhalm, vogelmuur, ereprijs, zwarte nachtschade, kleefkruid, vergeet-mij-nietje, paarse dovenetel, herderstasje
  • Sleutelproduct in het herbicide resistentiemanagement
  • Ideale tankmix partner om de werking tegen probleemonkruiden te versterken
  • Goede gewasveiligheid
     

Andere merknamen

Adelfo, Fidox, Moose, Pearly, Polarpec

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.