Gewasbescherming

Samenstelling

  • 240 g/kg flufenacet
  • 175 g/kg metribuzin

Formulering

WG - water dispergeerbaar granulaat

Selectief vooropkomst herbicide ter bestrijding van eenjarige onkruiden in aardappelen.

Voordelen

  • Sterke, langdurige bodemwerking
  • Complementariteit van de twee actieve stoffen geeft een zeer breed werkingsspectrum tegen zowel breedbladige als grasonkruiden
  • Effectief tegen o.a. duist, hanenpoot, kamille, melganzenvoet, melde, klein kruiskruid, bingelkruid, zwarte nachtschade, ereprijs, paarse dovenetel, kleefkruid
  • Zeer goede selectiviteit, rekening houdend met de gevoeligheid van sommige aardappelrassen voor metribuzin

Voor landspecifieke informatie omtrent de registratie en het label van dit product, verwijzen we naar de database met geregistreerde gewasbeschermingsmiddelen van uw land.